Diefstal door personeel op werven of uit het bedrijf

Diefstal op werven en in bedrijven zijn schering en inslag. Personeel of medewerkers die goederen, grondstoffen, afgewerkte producten of werkmateriaal meenemen naar huis, vormen een veelvoorkomend probleem.
Soms nemen ze deze goederen direct mee naar huis, terwijl andere keren de goederen worden klaargezet om later op te halen.

Het ontbreken van de ontvreemde goederen kan de werking van uw bedrijf verstoren of zelfs tijdelijk stopzetten, wat de planning danig in de war kan brengen. Doelen worden niet bereikt, er is sprake van omzetdaling en deadlines kunnen niet worden gehaald. Daarnaast leidt dit tot ontevreden klanten en reputatieverlies.

Voor wij ingeschakeld worden, hebben diefstallen vaak al eerder plaatsgevonden, en op de bewakingsbeelden zijn de daders onherkenbaar, zijn er geen leesbare kentekens of zijn deze vervalst.
Wij kunnen meteen, tijdens het voorval, de politiediensten inschakelen en zo proberen de daders te vatten. 

Een slijpschijfje hier of daar kan moeilijk vastgesteld worden, maar wanneer het om grotere zaken gaat, kan dat voor problemen zorgen. 

Diefstal door personeel op werven of uit het bedrijf

Heb je een vraag, zit je met een probleem waar wij als privédetective u mee kunnen helpen? Neem gerust contact op, samen kijken we of er een oplossing mogelijk is. Anonimiteit en discretie zijn verzekerd.